poškodená podlaha rožnej veže
murovanie exteriérovej hornej časti západného okna predného paláca
murovanie nárožia rožnej veže
čistenie starého odvodňovacieho žľabu
nárožie rožnej veže
priečka západného múru rožnej veže pred zásahom
priečka západného múru rožnej veže pred zásahom
západná priečka rožnej veže počas zásahu - príprava na stavbu podesty schodiska
drevá druhej etapy schodov a dubový parapet do západného okna predného paláca
používali sme aj drť zo škrupín
príprava odvodnenia rožnej veže - kopanie žľabu na osadenie rúr
príprava odvodnenia - osádzanie rúr a odvodňovacieho kanála
opäť sa vandali ukázali
kopanie ílu
dokončená polovica podlahy s odvodnením - rožná veža
nadmurovaná západná priečka rožnej veže
vyčistený pôvodný žľab v rožnej veži
pohľad na západnú stenu rožnej veže po tohtoročných murárskych prácach
obnovené západné okno predného paláca
obnovený parapet a sedílie okna
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

október 2016

Description

Počas mesiaca október sme ukončili murársku sezónu roku 2016. Na záver murárskych aktivít sme zakonzervovali polovicu podlahy objektu rožnej veže. Počas tejto konzervácie bol domurovaný veľký výpadok muriva v podlahe, ďalej sme cez stred podlahy vykopali žľab na umiestnenie rúr a odvodňovacieho kanála, ktorý bude odvádzať vodu cez západnú stenu objektu smerom von z hradu. Podlaha bola vymurovaná jemne do spádu smerom k odvodňovaciemu kanálu, aby všetka zrážková voda z rožnej veže odtiekla čo najskôr. V rámci odvodnenia sme využili aj pôvodný žľab zasekaný do skaly, ktorý vedie z horného hradu popod západný múr rožnej veže, na ktorý sme napojili rúry a popod podlahu voda odteká preč z objektu. Podarilo sa nám tak stiahnúť vodu smerujúcu z horného hradu do rožnej veže, kde rúrami odtečie preč a kanál zachytí zas zrážkovú vodu z rožnej veže. Počas tohto mesiaca sa pokračovalo v murovaní exteriérovej časti západného okna, kde sa murovala koruna okna. Počas obnovy tohto okna sme z interiéru vymurovali výpadok na mieste parapetu, kde bol osadený nový dubový parapet a taktiež boli obnovené ode bočné sedílie okna. Posledné práce v tomto roku prebehli aj na obnovovanom nároží rožnej veže, kde práce budú pokračovať aj v ďalšom roku. V poslednej polovici mesiaca sa nám podarilo postaviť druhú etapu nového schodiska smerujúceho až do predného paláca. Počas tejto ďalšej etapy bola postavená ďalšia podestová a schodisková časť. Schodisko je veľkým úspechom sezóny a túto druhú etapu sme pôvodne plánovali postaviť až v roku 2017. Polovicu celkových nákladov na schodisko hradilo naše združenie z vlastných zdrojov. Na záver mesiaca sa upratoval areál hradu a kopal sa íl, ktorým následne budeme zasypávať odkopané obvodové drážky v rožnej veži.

Period

Statistics

  • 95 photos
  • 0 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
október 2016
Comments Add