druhá polovica júna 2017
konzervácia západného múru rožnej veže
konzervácia západného múru rožnej veže
konzervácia západného múru rožnej veže
okná zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca - poškodená špaleta okna
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
pohľad na západné okno zadného paláca
horný palác
konzervácia západného múru rožnej veže
konzervácia západného múru rožnej veže
konzervácia západného múru rožnej veže
severné okno zadného paláca po začistení - je vidieť náznak sedílii ktoré boli neskôr zamurované
severné okno zadného paláca po začistení - je vidieť náznak sedílii ktoré boli neskôr zamurované
severné okno zadného paláca po začistení - je vidieť náznak sedílii ktoré boli neskôr zamurované
poškodená špaleta severného okna
severné okno zadného paláca
západné okno zadného paláca
severné okno zadného paláca
západné okno zadného paláca
murovanie sedílii severného okna zadného paláca
murovanie sedílii severného okna zadného paláca
šparovanie rožnej veže
šparovanie rožnej veže
šparovanie rožnej veže
šparovanie rožnej veže
šparovanie rožnej veže
šparovanie rožnej veže
natieranie schodiska a šparovanie rožnej veže
šparovanie rožnej veže
šparovanie rožnej veže
ľudový vzor z Vajnor na našej latríne
vypĺňanie prasklín chemickou kotvou v západnom okne zadného paláca
vypĺňanie prasklín chemickou kotvou v západnom okne zadného paláca
vypĺňanie prasklín chemickou kotvou v západnom okne zadného paláca
zamurovávanie sedílii v severnom okne zadného paláca
zamurovávanie sedílii v severnom okne zadného paláca
návštevník holub na hrade
so statikom na hrade
so statikom na hrade
murovanie západného okna zadného paláca
murovanie západného okna zadného paláca
pôvodné drevá na sedíliach v západnom okne zadného paláca
pôvodné drevá na sedíliach v západnom okne zadného paláca
murovanie východnej steny rožnej veže
murovanie východnej steny rožnej veže
murovanie západného okna zadného paláca
vymurované sedílie pôvodne staršieho severného okna zadného paláca, ktoré bolo následne zamurované
pohľad na Kotešovu
vidíme z hradu až do Čiech :)
Dolný Hričov z hradu
zamurovanie sedílii severného okna zadného paláca
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

druhá polovica júna 2017

Description

Počas druhej polovice júna sme pokračovali v konzervácii západnej priečky rožnej veže a v nadmurovaní jej východnej steny. V zadnom paláci sme pokračovali v nadstavbe lešenia a následne sme spustili konzervačné zásahy na severnom a západnom okne objektu. Okna sú značne poškodené a hrozil ich zánik. Pôvodne mali obe okná bočné sedílie a tehlové špalety. V neskoršom období boli sedílie zamurované a okná zväčšené. V severnom okne sme najprv vymurovali bočné sedílie, doplnili do líca muriva chýbajúce dosky a následne boli sedílie zamurované. Podobne sme postupovali aj v západnom okne. V sobotu 24.6. sme zorganizovali prvú dobrovoľnícku sobotu v tomto roku, kedy sa na hrad vynášal kameň, piesok, natieralo sa schodisko, odkopávala sa suť pod rožnou vežou, šparovalo sa murivo rožnej veže a ľudovým vzorom z Vajnor bola vyzdobená naša nová latrína. V západnom okne boli niektoré praskliny v murive lepené chemickou kotvou. Počas tohto mesiaca nás na hrade navštívilo KPU, naša pani metodička a statik, s ktorými sme preberali problematiku prasklín zadného paláca.

Period

Statistics

  • 86 photos
  • 0 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
druhá polovica júna 2017
Comments Add