November, December 2016
západná stena rožnej veže - príprava odvodnenia z dôvodu stavby schodiskovej podesty
odvodňovanie západnej steny rožnej veže - ukladanie nopovej fólie
odvodňovanie západnej steny rožnej veže
odvodňovanie západnej steny rožnej veže
odvodňovanie západnej steny rožnej veže - zatĺkanie ílu
odvodňovanie západnej steny rožnej veže - zatĺkanie ílu
odvodňovanie západnej steny rožnej veže - nasypávanie drenážnych kameňov
odvodňovanie západnej steny rožnej veže - nasypávanie drenážnych kameňov
odvodňovanie západnej steny rožnej veže - nasypávanie drenážnych kameňov
odvodňovanie západnej steny rožnej veže - nasypávanie drenážnych kameňov
odvodňovanie západnej steny rožnej veže - nasypávanie drenážnych kameňov
upratovanie areálu pred akciou Dušičky
upratovanie areálu pred akciou Dušičky
upratovanie areálu pred akciou Dušičky
stavba druhej etapy schodiska- vynášanie drevených častí
stavba druhej etapy schodiska
stavba druhej etapy schodiska
stavba druhej etapy schodiska
stavba druhej etapy schodiska
stavba druhej etapy schodiska
stavba druhej etapy schodiska
dokončené schodisko do predného paláca
kopanie ílu
odvodňovanie drážok rožnej veže, ukladanie nopovej fólie a zasypávanie ílom
odvodňovanie drážok rožnej veže, ukladanie nopovej fólie a zasypávanie ílom
odvodňovanie drážok rožnej veže, ukladanie nopovej fólie a zasypávanie ílom
úprava prístupovej cesty
úprava prístupovej cesty
úprava prístupovej cesty
úprava prístupovej cesty
úprava prístupovej cesty
demontáž lešenia predného paláca
demontáž lešenia predného paláca
demontáž lešenia predného paláca
demontáž lešenia predného paláca
interiér predného paláca po demontáži lešenia
interiér predného paláca
interiér predného paláca po demontáži lešenia
interiér predného paláca po demontáži lešenia
pohľad na obnovované okná predného paláca
pohľad na západné obnovené okno predného paláca z roku 2016
začiatok archeologického výskumu predného paláca
začiatok archeologického výskumu predného paláca
maltovaná podlaha
maltovaná podlaha
archeológia predného paláca
vynášanie sute z predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
vynášanie sute
zväčšovanie plošiny pod rožnou vežou
zväčšovanie plošiny pod rožnou vežou
vynášanie sute
vynášanie sute
vynášanie sute
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
vynášanie sute
vynášanie sute
zväčšovanie plošiny pod rožnou vežou
zväčšovanie plošiny pod rožnou vežou
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
vynášanie sute
archeológia predného paláca
odvodňovanie rožnej veže - osadenie medenej rúry na odtok vody
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
stavba provizórnych schodov v predhradí
stavba provizórnych schodov v predhradí
stavba provizórnych schodov v predhradí
stavba provizórnych schodov v predhradí
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
krbová kachlica
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
okná zadného paláca - plán na rok 2017
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
plomba na označovanie tovaru
plomba na označovanie tovaru
vynášanie sute
vynášanie ílu
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
archeológia predného paláca
záverečná komisia archeologického výskumu z KPU Žilina
predný palác po dokopaní
predný palác po dokopaní
nález pohára
nález pohára
diera po tráme, ktorý bol uložený do jadra muriva
diera po tráme, ktorý bol uložený do jadra muriva
predný palác po odkopaní
odkopaný predný palác
predný palác
nosenie ílu a zasypávanie maltovanej podlahy v prednom paláci
prevážanie ílu na maltovanú podlahu v prednom paláci
prevážanie ílu na maltovanú podlahu v prednom paláci
prevážanie ílu na maltovanú podlahu v prednom paláci
prevážanie ílu na maltovanú podlahu v prednom paláci
zasypávanie maltovanej podlahy ílom
zasypávanie maltovanej podlahy ílom
schody v predhradí
zazimovanie lešenárskych podlážiek
zazimovanie lešenárskych podlážiek
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

November, December 2016

Description

Máme tu poslednú veľmi bohatú pracovnú fotogalériu roku 2016. Počas novembra sme odvodňovali západný múr rožnej veže, z dôvodu plánovanej dostavby schodiska do predného paláca. Pod západným múrom bol prečistený žľab, ílom bol terén odspádovaný do tohto žľabu, následne bola osadená nopová fólia a nasypaná drenáž. Po odvodnení sme postavili druhú etapu schodiska, ktorá bola plánovaná až na rok 2017. Postavenie schodiska v roku 2016 tak predstavuje najväčší úspech sezóny. Počas novembra sme taktiež kopali íl, ktorý sme následne použili na zasypanie novovymurovaných korún múrov a na zasypávanie a odvodňovanie drážok v rožnej veži. Voda z rožnej veže je vyvedená medenou rúrou cez východnú stenu objektu. November nám priniesol problémy s cestou a dopravou materiálu a tak sa neustále upravovala prístupová cesta. V prednom paláci sme demontovali lešenie cca po 4 rokoch a priestor sme pripravili pre nastávajúci archeologický výskum. Po demontáži lešenia začal archeologický výskum a časť sute z neho sme použili pre zväčšenie stavebnej plošiny pod rožnou vežou. Počas archeológie sme zistili že na maltovanej podlahe v prednom paláci sa nachádza cca 40 cm ílovej vrstvy. Tento íl sme odkladali a následne po dokončení výskumu sme íl opätovne nasypali na matovanú podlahu v prednom paláci, aby nedošlo k jej deštrukcii. Výskum trval až do decembra a počas tohto mesiaca sme vytvorili provizórne schodisko v predhradí, pre lepší prístup.V rámci výskumu sa nám podarilo nájsť množstvo cenných predmetov ako : úlomky kachlíc, cca 8 vedier črepov, dve plomby na označovanie tovaru a cez 30 mincí, ktoré budú čistené a určené. Po dokončení výskumu prebehla záverečná komisia a posledné dni na hrade sme venovali upratovaniu skladu, odprataniu miešačky z hradu, zakrytiu lešenárskych podlážiek a podobne.

Period

Statistics

  • 137 photos
  • 0 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
November, December 2016
Comments Add