Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Júl 2022

Description

Murárske práce pokračovali na škárovaní a obnove káps na južnej stene zadného paláca. Na západnej stene zadného paláca bola obnovená časť stropných káps a hlavný murársky zákrok sezóny bol vykonaný na obnove brány deliacej predný a stredný palác. Členovia združenia vyniesli do hradu 10 železničných podvalov, ktoré bolo potrebné ručne narezať na potrebné rozmery. Obnova brány spočívala z obnovy prahu, osadení zárubní, následného zamurovania chýbajúceho muriva okolo zárubní, obnovy špaliet a káps po zápore, osadenia prekladov a zamurovania rozsiahleho výpadku muriva nad prekladom. Dobrovoľníci zabezpečili vynášanie a stavbu lešenia, asistovali pri murárskych prácach, pripravovali maltu, vynášali kameň, piesok, vodu a trass do areálu hradu. V priebehu mesiaca boli začaté archeologické práce v pozdĺž západnej steny zadného paláca. Odkop zabezpečili členovia združenia pod dohľadom archeologičky Považského múzea. Archeologický výskum sa realizoval pre potreby konzervácie strieľní v paláci.

Period

Statistics

  • 76 photos
  • 0 likes

Gear

CAT S52

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Júl 2022
Comments Add