Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

August 2022

Description

Počas mesiaca august sa na hrad vynášalo vápno, piesok, kameň, murovacie malty a neustále sa hasilo vápno. Murárske práce pokračovali v škárovaní a konzervácií juţnej steny zadného paláca, škárovaní západnej bránovej steny predného paláca na ktorej bola začatá aj konzervácia poškodenej koruny. Počas mesiaca bolo rozobraté lešenie a podporné konštrukcie v obnovenej bráne. Nadstavba lešenia bola realizovaná na západnej obvodovej stene, kde sa konzervovala poškodená koruna. V priestore stredného paláca boli začaté murárske práce v nadmurovaní obvodovej hradby paláca. V priestore stredného a horného paláca bola odstránená náletová vegetácia.

Period

Statistics

  • 63 photos
  • 0 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
August 2022
Comments Add